ÇÖZÜMLER

ENLAB Çevre

ENLAB Çevre Laboratuvarı Yönetim Sisteminin Özellikleri

 • Firma Yönetimi

  ENLAB Çevre Sistemi üzerinden müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve taşeron firmaları yönetebilirsiniz .

  Müşterinize verilen tekifleri, tamamlanan ve devam eden işlemleri ve daha fazlasını online olarak takip edebilirsiniz.

  Tek bir ekran üzerinden müşterinze ait yetkilileri, teklifleri, faturaları, iş emirlerini, raporları ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz.

  Taşeron firmanızın kullanıldığı işleri ve bu işlerin durumunu görebilirsiniz.

 • Teklif Yönetimi

  ENLAB Çevre Sistemi ile deney listenizi ve teklif taslaklarınızı oluşturup, teklif göndermeye başlayabilirsiniz.

  Hazırlanan teklifleri herhangi ek bir program ihtiyacı olmadan sistem üzerinden müşterilerinize gönderebilirsiniz. Gönderilen teklifler sistem üzerinde otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır.

  Tekliflerinizi revize edebilir, ISO 17025 standardına uygun şekilde tüm revizyonlara istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

  Tekliflerinizi durumlarını online olarak takip edebilirsiniz. Hangi tekliflerin gönderilmesi gerektiğini veya hangilerinin onaylandığını sistem üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 • İş Emirleri

  ENLAB Çevre sistemi üzerinden iş emirleri oluşturup, her müşteri için yapılacak işleri takip edebilirsiniz.

  İş Emirleri ile yapılacak işlemleri detaylı şekilde planlayabilirsiniz. Saha personelini, kullanılacak cihazları ve daha fazlasını iş emirleri oluşturarak planlayabilirsiniz.

  İşlerin laboratuvarda mı yoksa sahada mı yapılacağını, iş başlama tarihi, taahhüt tarihini kayıt altına alabilirsiniz. .

  İşlerin başlangıcında ve bitişinde müşteri yetkilisine sistem tarafından bildirim amaçlı e-posta ve/ya SMS gönderilmektedir.

  İş bitiminde müşteri yetkilisine otomatik olarak anket formu e-posta üzerinden gönderilmektedir. Müşteri tarafından doldurulan formlar sistem üzerinde takip edilebilmektedir.

  İş Emri modülü ile entegre çalışan Takvim modülü üzerinden işlerinizi takvim üzerinden kolaylıkla takip edebilirsiniz.

 • Ölçüm ve Analizler

  ENLAB Çevre sistemi ile sahada yapılan her ölçüm işlemini veya laboratuvarınızda yaptğınız analiz işlemlerini takip edebilirsiniz.

  Ölçüm sonuçları sahada mobil cihazlar üzerinden kayıt altına alınabildği gibi numune kabul aşamasında da kayıt altına alınabilmektedir. Analiz işlemleri yetkili personel tarafından laboratuvarda yapılan işlemlerden sonra sisteme girilmektedir

  Laboratuvar işlemleri tamamlandıktan sonra, su ve atık su raporlarınızı sistem üzerinden hazırlayayabilirsiniz.

  Tamamlanan ölçüm ve analiz işlemleri veya bulunan uygunsuzluklar ile ilgili müşteri yetkilisine bildirim amaçlı e-posta ve/ya SMS gönderilmektedir.

 • Laboratuvar Cihazları

  ENLAB İş Hijyeni üzerinden laboratuvarınızda kullandığınız ölçüm cihazlarını ve bu cihazların kalibrasyonlarını takip edebilirsiniz.

  Tüm cihazlarınızı ve bu cihazlara ait kalibrasyonları kayıt altına alabilirsiniz.

  Cihaz modülü ile entegre çalışan Takvim modülü üzerinden cihazlarınızın kalibrasyonlarını takip edebilirsiniz. Her cihaza ait özel takvim üzerinden hangi cihazın hangi tarih aralığında nerede kullanıldığını görebilirsiniz.

  Kalibrasyon süresi yaklaşan veya geçmiş cihazlar ile ilgili bildirimleri e-posta veya SMS ile alabilirsiniz.

 • Atık Su & Atık Raporları

  ENLAB Çevre sistemi ile atık su ve atık raporalarınızı sistem üzerinden hazırlayabilirsiniz.

  Sisteme kaydetmiş olduğunuz analiz ve ölçüm sonuçları kullanılarak analiz raporlarınız hazırlanmaktadır.

  Hazırlanan raporlar kontrol sürecinden geçmektedir. Raportör kullanıcı tarafından hazırlanan raporlar, yetkilendiren personel tarafından kontrol edilmektedir.

 • Ön Muhasebe

  ENLAB Çevre üzerinden satış faturası hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız tekliflerinizi kolaylıkla satış faturasına çevirebilirsiniz.

  Muhasebe modülü üzerinden müşteri carilerini takip edebilir, yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerini kayıt altına alabilir, çeklerinizi takip edebilirsiniz.

  Muhasebe modülü üzerinden müşteri carilerini takip edebilir, yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerini kayıt altına alabilirsiniz.

  Muhasebe modülü ile entegre çalışan Takvim modülü üzerinden çeklerinizi ve tahsilat tarihlerini takip edebilirsiniz.

 • ISO 17025 Dokümantasyon

  ENLAB Çevre üzerinden laboratuvarınızın tüm dokümanlarını ISO 17025 standardına uygun şekilde takip edebilirsiniz.

  Formlarınızı, talimatlarınızı, prosedülerinizi ve diğer tüm dokümanları personeliniz ile paylaşabilirsiniz.

  Dokümanlarınızın revizyon işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  Personeliniz sadece kendilerine ait dokümanları ve bu dokümanların en güncel sürümünü görecektir.

  Dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler ve revizyonlar ilgili personele e-posta ve/ya SMS ile bildirilecektir.

 • Takvim ve Duyuru

  ENLAB Çevre sistemi üzerinde her kullanıcının özel olarak kullanabileceği Takvim modülü bulunmaktadır.

  Kullanıcılar bu takvimi bireysel olarak kullanabileceği gibi diğer kullanıcılar ile paylaşımda da bulunabilirler.

  Laboratuvar içerisinde yapılması gereken duyuru işlemleri, takvim modülü üzerinden takip edilebilir. Hangi kullanıcın yapılan duruyuru okuduğu veya okumadığını takip edebilirsiniz.

  Cihazlarınızın kalibrasyon bitiş tarihlerini ve yapılan işleri de Takvim modülü üzerinden takip edebilirsiniz.

 • Barkod & QR Kod Sistemi

  ENLAB Çevre sistemi üzerinden barkod veya QR kod hazırlayıp, numunelerinizi barkod sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

  Barkodları saha işinden önce veya numune kabul aşamasında hazırlayabilirsiniz.

  Her numune için tek bir barkod hazırlayabileceğiniz gibi her iş için tek bir barkod da hazırlanabilir.