ÇÖZÜMLER

ENLAB Deney

ENLAB Deney Laboratuvarı Yönetim Sisteminin Özellikleri

 • Müşteri Yönetimi

  ENLAB Deney Sistemi üzerinden müşterilerinizi ve müşteri yetkililerini takip edebilirsiniz.

  Müşterinize verilen teklifleri, tamamlanan ve devam eden deney işlemlerini, ve daha fazlasını online olarak takip edebilirsiniz.

  Müşterileriniz kullanıcı hesapları ile sisteme giriş yapıp, kendilerine ait teklifleri, raporları ve faturaları takip edebilirler.

 • Teklif Yönetimi

  ENLAB Deney Sistemi ile ürün listenizi ve teklif taslaklarınızı oluşturup, teklif göndermeye başlayabilirsiniz.

  Hazırlanan teklifleri herhangi ek bir program ihtiyacı olmadan sistem üzerinden müşterilerinize gönderebilirsiniz.

  Tekliflerinizi durumlarını online olarak takip edebilirsiniz. Hangi tekliflerin müşteriye gönderileceğini, onaylandığını veya işlerinin başladığını görüntüleyebilirsiniz.

 • İş Emirleri

  ENLAB sistem üzerinden sistemi üzerinden iş emirleri oluşturup, her müşteri için yapılacak işleri takip edebilirsiniz.

  İşlerin başlangıcından, deney raporlarının yazılmasına kadar tüm süreci takip altına alabilirsiniz. Her numune için yapılacak deney işlemlerini takip edebilirsiniz.

  İşlerin başlangıcında ve bitişinde müşteri yetkilisine sistem tarafından bildirim amaçlı e-posta ve/ya SMS gönderilmektedir.

  İş bitiminde müşteri yetkilisine otomatik olarak anket formu e-posta üzerinden gönderilmektedir. Müşteri tarafından doldurulan formlar sistem üzerinde takip edilebilmektedir.

 • Kalibrasyonlar

  ENLAB Deney sistemi ile sistem üzerinde yapılan her deney işlemini ve ilgili deney raporunu takip edebilirsiniz.

  Yetkili personel numune üzerinde yapılacak deney işlemlerini deney personeline dağıtmaktadır. Bundan sonra yapılan her işlem, hata, uygunsuzluk veya deney sonucu kayıt altına alınabilmektedir.

  Tamamlanan deney işlemleri veya bulunan haalar ile ilgili müşteri yetkilisine bildirim amaçlı e-posta ve/ya SMS gönderilmektedir.

 • Ön Muhasebe

  ENLAB Deney üzerinden satış faturası ve sevk irsaliyesi hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız teklifleriniz üzerinden fatura kesebilirsiniz.

  Muhasebe modülü üzerinden müşteri carilerini takip edebilir, yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerini kayıt altına alabilir, çeklerinizi takip edebilirsiniz.

  Muhasebe modülü üzerinden müşteri carilerini takip edebilir, yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerini kayıt altına alabilirsiniz.

  Muhasebe modülü ile entegre çalışan Takvim modülü üzerinden çeklerinizi ve tahsilat tarihlerini takip edebilirsiniz.

 • ISO 17025 Dokümantasyon

  ENLAB Deney üzerinden laboratuvarınızın tüm dokümanlarını ISO 17025 standardına uygun şekilde takip edebilirsiniz.

  Formlarınızı, talimatlarınızı, prosedülerinizi ve diğer tüm dokümanları personeliniz ile paylaşabilirsiniz.

  Dokümanlarınızın revizyon işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Güncel, iptal edilmiş ve revize edilmiş dokümanlarını görüntüleyebilirsiniz.

  Personeliniz sadece kendilerine ait dokümanları ve bu dokümanların en güncel sürümünü görecektir.

  Dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler ve revizyonlar ilgili personele e-posta ve/ya SMS ile bildirilecektir.

 • Cihazlar

  ENLAB Deney üzerinden laboratuvarınızda kullandığınız cihazları ve bu cihazlar üzerinde yapılan işlemleri takip edebilirsiniz. C

  Tüm cihazlarınıza ait kalibrasyonları, ara kontrolleri ve bakım işlemlerini kayıt altına alabilirsiniz.

  Bu cihazların zimmetli olduğu personeli, ilgili dokümanlarını ve daha fazlasını sisteme kayıt edebilirsiniz.

  Kalibrasyon süresi yaklaşan veya geçmiş cihazlar ile ilgili bildirimleri e-posta veya SMS ile alabilirsiniz.

 • Personel Yönetimi

  ENLAB Deney sistemi ile personellerinizi takip edebilirsiniz. Kullanıcıların sistem üzerinde sadece izinli olduğu yerlere erişmesini sağlayabilirsiniz.

  Personelin tüm yeterliliklerini ve kişisel bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz. Personelin aldığı eğitimleri ve eğitim sertifikalarını kayıt edebilirsiniz.

 • Takvim ve Duyuru

  ENLAB Deney sistemi üzerinde her kullanıcının özel olarak kullanabileceği Takvim modülü bulunmaktadır.

  Kullanıcılar bu takvimi bireysel olarak kullanabileceği gibi diğer kullanıcılar ile paylaşımda da bulunabilirler.

  Laboratuvar içerisinde yapılması gereken duyuru işlemleri, takvim modülü üzerinden takip edilebilir. Hangi kullanıcın yapılan duruyuru okuduğu veya okumadığını takip edebilirsiniz.

 • Web Sitesi Entegrasyonu

  ENLAB Deney sistemi ile web siteniz entegre çalışabilir.

  Web siteniz üzerinden doldurulan kalibrasyon taleplerini, geri bildirimleri ve müşteri anketlerini sistem üzerinde takip edebilirsiniz.